แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง เผยแพร่แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลสุรนารี