ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการสำรวจข้อมูลป้าย ประจำปี 2567
ด้วยงานจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลสุรนารี จะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และสำรวจป้ายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสุรนารี
ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567
จึงขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายในเขตเทศบาลตำบลสุรนารีให้ข้อมูลรายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารเพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานสำรวจ
รายละเอียดการจัดเตรียมเอกสาร และการลงพื้นที่สำรวจระบุตามประกาศเทศบาลตำบลสุรนารีนี้ค่ะ
 


แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลสุรนารี