ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยงของท่านเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี!!!
เทศบาลตำบลสุรนารี ขอเชิญชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยงของท่านเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี!!!
ระหว่างวันที่ 4-15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
วันที่และสถานที่ให้บริการ
- วันที่ 4 กันยายน 2566 หมู่ที่ 10 ศาลาคุ้มเคียงเคหะ
- วันที่ 5 กันยายน 2566 หมู่ที่ 9 รุ่งนิรันดร์โครงการ 5
- วันที่ 6 กันยายน 2566 หมู่ที่ 8 ศาลาประชาคม บ้านสะพานหิน
- วันที่ 7 กันยายน 2566 หมู่ที่ 7 ศาลาประชาคม บ้านโกรกเดือนห้า
- วันที่ 8 กันยายน 2566 หมู่ที่ 6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
- วันที่ 11 กันยายน 2566 หมู่ที่ 5 ศาลา SML บ้านหนองบง
- วันที่ 12 กันยายน 2566 หมู่ที่ 4 ศาลาสี่แยกตะเภาทอง
- วันที่ 13 กันยายน 2566 หมู่ที่ 3 วัดยางใหญ่
- วันที่ 14 กันยายน 2566 หมู่ที่ 2 สวนสุขภาพบ้านโนนไม้แดง
- วันที่ 15 กันยายน 2566 หมู่ที่ 1 ศาลาประชาคมบ้านย่าโม 8
** เจ้าของสัตว์เลี้ยงกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงเพื่อขอรับบริการ
**หากไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาได้ ให้นำกระติกพร้อมด้วยน้ำแข็ง มาเพื่อขอรับวัคซีนได้
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-938276 ต่อ 18 และ 088-5771493


แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลสุรนารี    เทศบาลตำบลสุรนารี