ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลสุรนารี

ประกาศ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลสุรนารี

ด้วยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสุรนารี ให้บริการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ตามอาคารบ้านเรือน ถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลสุรนารี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ขอให้เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่ใดๆ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ตามเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 โดยขอให้เจ้าของบ้านเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยด้วยแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลสุรนารี