แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลสุรนารี