ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลสุรนารีขอเชิญร่วมโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลสุรนารี ขอเชิญร่วมโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุรนารี ค่ะแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลสุรนารี