ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการทุนดีศรีเอเทคสู่ตำบล
---> ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ <---
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวิศึกษานครราชสีมา (เอ-เทค) จัดโครงการ "ทุนดีศรีเอเทคสู่ตำบล" โดยมอบทุนการศึกษา เรียนฟรี ตลอดหลักสูตร ปวช.3 แก่นักเรียนที่มี ฐานะยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี (จำนวน 3 ทุน/ 1 ตำบล) ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ค่ะ
 


แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลสุรนารี