เทศบาลตำบลสุรนารี

นายบรรจบ  ม่วงแม้น
นายกเทศมนตรีตำบลสุรนารี
โทร. 081-8794773


เทศบาลตำบลสุรนารี

ว่าที่ร้อยตรีสุนทร  ณรงค์
ปลัดเทศบาลตำบลสุรนารี
โทร. 081-2660037

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสุรนารี คำขวัญประจำตำบลสุรนารี "นามตำบลเลื่องชื่อ คือหญิงกล้า แหล่งลือชา มีไม้กลายเป็นหิน ห้วยบ้านยางภูมิทัศน์ดี มีเขื่อนดิน มาเยือนถิ่นนักศึกษา มหาวิทยาลัย"ภาพกิจกรรม                                 อ่านกิจกรรมทั้งหมด

     การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลสุรนารี เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและการรับรองงบไตรมาสที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ..>>>     การประชาคมท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖..>>>     พิธีเปิดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566..>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์                               อ่านข่าวทั้งหมด


ข่าวประกาศ
 1. ซื้อเอ็นสำหรับตัดหญ้า ขนาด 2.5 มม. จำนวน 35 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2566 3

 2. จ้างเหมาทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน ตามโครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2566 4

 3. จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย เดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566 5

 4. จ้างซ่อมแซม ถนน ค.ส.ล. ณ บริเวณซอยเขียวใบหม่อน หมู่ 1 บ้านราชสีมา ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 2566 5

 5. จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขม - 7850 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2566 9

 6. จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสุรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 2566 12

 1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมสระน้ำ บริเวณศาลาประชาคมหมู่ 5 บ้านหนองบง ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เทศบาลตำบลสุรนารี 26 พ.ค. 66 10
 2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ณ บริเวณซอย 1 หมู่ที่ 3(e-bidding) เทศบาลตำบลสุรนารี 9 ก.พ. 66 83
 3. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ รางระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณซอย1 ย่าโม 8 (e-bidding) เทศบาลตำบลสุรนารี 9 ก.พ. 66 75
 4. ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เทศบาลตำบลสุรนารี 6 ก.พ. 66 83
 5. ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน4ล้อ

ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน4 จำนวน 1 คัน (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เทศบาลตำบลสุรนารี
26 ม.ค. 66 81
 6. ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน4ล้อ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน4ล้อ จำนวน 1 คัน (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เทศบาลตำบลสุรนารี
17 ม.ค. 66 87
 1. ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสุรนารี 26 พ.ค. 66 15
 2. ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลสุรนารี 7 มี.ค. 66 57
 3. ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลสุรนารี 7 มี.ค. 66 67
 4. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ณ บริเวณซอย1 ย่าโม8 หมู่ที่1 เทศบาลตำบลสุรนารี 9 ก.พ. 66 75
 5. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ณ บริเวณซอย1 หมู่ที่3 เทศบาลตำบลสุรนารี 9 ก.พ. 66 68
 6. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลสุรนารี จำนวน 13 โครงการ ประจำปี2565

ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่องประกาศราคากลางงบจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลสุรนารี  โดยวิธีการเจาะจงราคา ประจำปี 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เทศบาลตำบลสุรนารี
4 ม.ค. 66 88
 1. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2566 - มีนาคม 2566) เทศบาลตำบลสุรนารี 12 เม.ย. 66 43
 2. ประกาศผู้ชนะ งานซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เทศบาลตำบลสุรนารี 6 เม.ย. 66 71
 3. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยกลางบ้าน บ้านโกรกเดือนห้า หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลสุรนารี 15 ก.พ. 66 70
 4. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำ หมู่ที่1

ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำ หมู่ที่1 บ้านราชสีมา ตำบลสุรนารี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เทศบาลตำบลสุรนารี
27 ม.ค. 66 79
 5. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่1

ประกาศเทศบาลตำบลสุนารี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่1 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เทศบาลตำบลสุรนารี
11 ม.ค. 66 79
 6. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย 2131 สี่แยกตะเภาทอง หมู่4

ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารีเรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย 2131 สี่แยกตะเภาทอง หมู่4 ด้วยวิธีเจาะจงราคา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

เทศบาลตำบลสุรนารี
9 ม.ค. 66 80

E-Service


ร้องเรียน

แบบประเมิน


แจ้งเบาะแสติดต่อเทศบาล


วีดีโอ กิจกรรม

ผลิตภัณฑ์สินค้าในตำบล

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์กระดานถาม ตอบ                                    ตั้งกระทู้ใหม่      อ่านทั้งหมด

ที่ดิน ภบท.5 โดย นุ๊ก 5 เม.ย. 66 0 39
ถนนยังไม่ทำต่อ โดย ฝ้าย 15 ก.พ. 66 1 98
ลงทะเบียนผู้สูงอายุอย่างไรค่ะ โดย ประชาชน 24 ธ.ค. 65 1 91
สามารถสอบถามข้อมูลได้นะค่ะ โดย แอดมิน 24 ธ.ค. 65 1 83


สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.200.112.172
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 4 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 279 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 9719 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 471314 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ธันวาคม 2547


รวมลิงค์