เทศบาลตำบลสุรนารี

นายบรรจบ  ม่วงแม้น
นายกเทศมนตรีตำบลสุรนารี
โทร. 081-8794773


เทศบาลตำบลสุรนารี

ว่าที่ร้อยตรีสุนทร  ณรงค์
ปลัดเทศบาลตำบลสุรนารี
โทร. 081-2660037

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสุรนารี คำขวัญประจำตำบลสุรนารี "นามตำบลเลื่องชื่อ คือหญิงกล้า แหล่งลือชา มีไม้กลายเป็นหิน ห้วยบ้านยางภูมิทัศน์ดี มีเขื่อนดิน มาเยือนถิ่นนักศึกษา มหาวิทยาลัย"ภาพกิจกรรม                                 อ่านกิจกรรมทั้งหมด

     โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสุรนารี (ดนตรีบำบัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ..>>>     โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสุรนารี (ดนตรีบำบัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566..>>>     โครงการจิตอาสาสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย "ปฐมวัยเดินทางสร้างความสุขให้น้อง"..>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์                               อ่านข่าวทั้งหมด


ข่าวประกาศ
 1. จ้างจ้างเหมาเช่าบริการกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ตัว พร้อมระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566 2

 2. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566 2

 3. ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 250 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566 2

 4. จ้างก่อสร้างลานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ณ บริเวณข้างสระน้ำซอยมนัส บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566 3

 5. ซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านมาบเอื้อง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566 3

 6. จ้างซ่อมแซม ระบบประปาบาดาล ณ บริเวณประปา หมู่ที่ 7 บ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566 6

 1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมสระน้ำ บริเวณศาลาประชาคมหมู่ 5 บ้านหนองบง ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เทศบาลตำบลสุรนารี 26 พ.ค. 66 97
 2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ณ บริเวณซอย 1 หมู่ที่ 3(e-bidding) เทศบาลตำบลสุรนารี 9 ก.พ. 66 171
 3. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ รางระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณซอย1 ย่าโม 8 (e-bidding) เทศบาลตำบลสุรนารี 9 ก.พ. 66 170
 4. ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เทศบาลตำบลสุรนารี 6 ก.พ. 66 180
 5. ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน4ล้อ

ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน4 จำนวน 1 คัน (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เทศบาลตำบลสุรนารี
26 ม.ค. 66 172
 6. ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน4ล้อ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน4ล้อ จำนวน 1 คัน (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เทศบาลตำบลสุรนารี
17 ม.ค. 66 184
 1. ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสุรนารี 17 ส.ค. 66 43
 2. ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสุรนารี 17 ส.ค. 66 53
 3. ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสุรนารี 26 พ.ค. 66 101
 4. ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลสุรนารี 7 มี.ค. 66 152
 5. ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลสุรนารี 7 มี.ค. 66 161
 6. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ณ บริเวณซอย1 ย่าโม8 หมู่ที่1 เทศบาลตำบลสุรนารี 9 ก.พ. 66 167
 1. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2566 - มีนาคม 2566) เทศบาลตำบลสุรนารี 12 เม.ย. 66 138
 2. ประกาศผู้ชนะ งานซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เทศบาลตำบลสุรนารี 6 เม.ย. 66 170
 3. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยกลางบ้าน บ้านโกรกเดือนห้า หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลสุรนารี 15 ก.พ. 66 146
 4. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำ หมู่ที่1

ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำ หมู่ที่1 บ้านราชสีมา ตำบลสุรนารี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เทศบาลตำบลสุรนารี
27 ม.ค. 66 169
 5. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่1

ประกาศเทศบาลตำบลสุนารี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่1 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เทศบาลตำบลสุรนารี
11 ม.ค. 66 172
 6. ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย 2131 สี่แยกตะเภาทอง หมู่4

ประกาศเทศบาลตำบลสุรนารีเรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย 2131 สี่แยกตะเภาทอง หมู่4 ด้วยวิธีเจาะจงราคา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

เทศบาลตำบลสุรนารี
9 ม.ค. 66 209

E-Service


ร้องเรียน

แบบประเมิน


แจ้งเบาะแสติดต่อเทศบาล


วีดีโอ กิจกรรม

ผลิตภัณฑ์สินค้าในตำบล

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์กระดานถาม ตอบ                                    ตั้งกระทู้ใหม่      อ่านทั้งหมด

ที่ดิน ภบท.5 โดย นุ๊ก 5 เม.ย. 66 0 176
ถนนยังไม่ทำต่อ โดย ฝ้าย 15 ก.พ. 66 1 208
ลงทะเบียนผู้สูงอายุอย่างไรค่ะ โดย ประชาชน 24 ธ.ค. 65 1 212
สามารถสอบถามข้อมูลได้นะค่ะ โดย แอดมิน 24 ธ.ค. 65 1 208


สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.201.72.250
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 78 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2488 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 17289 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 478884 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ธันวาคม 2547


รวมลิงค์